Der er ingen tvivl om at de havnekort man støder på hos de forskellige havne er nyttige. Personligt syntes jeg at de er en stor hjælp når man skal orientere sig rundt på de forskellige havne.

 

Jeg har set dem så godt som hver eneste havn jeg har været på i løbet af sommeren og tænkt lidt over hvor de mon bliver lavet, og af hvem?

 

Skiltene, eller rettere havne kortene er lavet meget overskuelige og udover et omrids af havneområdet er der også nummererede faciliteter så man nemt kan finde rundt, eller finde det sted man har behov for at vide hvor ligger.

 

Nu er det ikke kun en liste over hvilke ting som ligger hvor, men der er også udførlige anvisninger for hvor man må gøre hvad. Der er mange hensyn og behov at forholde sig til, så disse skilte er virkelig en stor hjælp når man enten er på besøg på havne fra landsiden, eller har fortøjet sin båd på en given havn.

 

Det beskrives lidt bedre hos de danske lystbådehavnes hjemmeside FLID:

“ .. Der skal tages hensyn til mange behov i Danmarks havne. En moderne lystbådehavn er et fælles areal der skal opleves som et rart og trygt sted. Generelt handler havnekort og skiltning om at forenkle budskaber, synliggøre information og hjælpe mennesker”

 

Jeg søgte lidt på nettet og fandt også dem som laver dem, for de kunne da sandelig også bruge andre steder end lige på havnen. Den stil og udførelse at de laver disse skilte i kan de fleste forstå, da de er designet i en form så man ikke bliver forvirret som man tidligere har set det – F.eks de store museer i udlandet og vores motorvejs stedkort.

Det viser sig, at der rent faktisk er et dansk firma som står for at udføre disse flotte skilte. Moesgaard i Lyngby. Det er ikke kun havnekort og skilte at de laver, men også andre typer for anvisninger. F.eks laver de også store og tydelige symboler til toilet faciliteter og advarselsskilte

Jeg fandt hos FLID’s hjemmeside også en artikel om producenterne, og jeg kunne også finde Moesgaard i deres leverandør oversigt, et sted hvor der er mange leverandører til specielt havne og lystbådehavne – så de leverer altså til havnene og lystbådehavnene. Bare søg på Moesgaard.

 

Det er en rigtig god investering at synliggøre faciliteter på den måde som de gør med disse skilte og havnekort. Der er ikke rigtigt noget at tage fejl af – De kalder det selv for wayshowing, men er nok bedre beskrevet hvis man sagde vejviser, sted-viser eller område oversigts- kort.

Jeg så dem på de havne jeg sejlede ind til på f-eks Ærø, Ærøskøbing, Faaborg havn og Sønderborg og det gjorde livet betydeligt nemmere for os som kommer fra søsiden, og hvor ikke al net er lige godt hvis man på forhånd vil undersøge disse ting. Det er heller ikke sikkert at man har tid til det når man sejler i farvande fyldt med andre både og skibe.

 

God vind derude!

You might also enjoy: